Sikker lading

Har du en elektrisk bil, eller er interessert i å anskaffe deg? Da kan det være lurt å sette deg inn i hvordan du kan lade bilen din på en trygg måte.

Sikker lading av elbil

1. Bruke egen «hjemmelader»

Å bruke egen hjemmelader som kun er ment for å lade en elbil er den sikreste løsningen. Det vanligste uttaket fra en slik boks er «type2» kontakten. Disse ladeboksene har normalt sett innebygde sikkerhetsfunksjoner som kontrollerer fordelingen av strøm, og eventuelle feil som skulle oppstå. Jordfeilbryter type B* er ofte installert i boksen. Vurderer du anskaffelse av din egne hjemmelader? Det kan vi hjelpe deg med, ta kontakt med din lokale forhandler og kan råde deg om type. Hjemmelader bruker 16A, som vil si at ladingen går litt raskere.

2. Bruke eksisterende kontakt

Det er også mulig å benytte en vanlig stikkontakt (Schuko) for å lade våre elektriske biler, men tilrettelegg ladesituasjonen slik at den blir så trygg som mulig. Stikkontakten skal ha en egen kurs med minimum 10A sikring, og kontakten skal beskyttes av en egen jordfeilbryter (type B)*. For å bevare ladekabelen og kontakten best mulig bør den henges opp på en krok, eller legges i en kurv for å avlaste ladeboksen. Dette for å minimere skade som kan forekomme av ladeboksens vekt dersom den blir hengende fra kontakten.

Er du usikker på tilstanden på ditt elektriske anlegg? Ta kontakt med en elektriker, og få råd om eventuelle tiltak som f.eks. termisk detektor før du lader hjemme.

3. Ikke bruk skjøteledning

Under lading skal ikke skjøteledning eller kabeltrommel benyttes. Ved bruk av skjøteledning/kabeltrommel økes faren for varmgang og skade. Skjøteledning/kabeltrommel må aldri legges over fortau eller vei, der den er utsatt for å bli skadet eller forårsake skade.

*Jordfeilbryter type B sørger for at kobling er sikret mot eventuelle forstyrrelser elbilen kan påvirke strømnettet. Jordfeilbryter type B sørger for at strøm fra elbilen din ikke flyttes tilbake til det elektriske anlegget du benytter under lading. Dersom det skulle skje et uhell, og det ble benyttet en stikkontakt eller andre ladeforhold uten jordfeilbryter type B, vil det kunne påvirke et eventuelt forsikringskrav.

Kilde: www.dsb.no

4. Hurtiglading

Outlander PHEV kan lades raskt ved bruk av en hurtiglader. Det vil forbedre drivstoffeffektiviteten fordi bruken av bilens motor til lading reduseres. Hurtiglading kan lade batteriene opp til 100%, men ved 80% av full batterikapasitet går ladingen saktere. Hurtiglading i ca 30 minutter på hurtigladestasjon gir batteriet opptil ca. 80% av full kapasitet. Ladestatus vil stå på skjermen.

Tilgjengeligheten på offentlige ladestasjoner (CHAdeMO-hurtigladestasjoner) i Europa finnes på den offisielle nettsiden http://www.chademo.com/wp/

5. Regenerering

Velgerspakene bak rattet er ikke tradisjonelle girvelgere. Her velger du nivå for regenerering i seks trinn. Opplevelsen minner om komfortabel giring med en automatgirkasse.

Regenerativ bremsing lader fremdriftsbatteriet når føreren slipper gasspedalen eller når bremsepedalen brukes. Føreren kan bestemme graden av regenerativ bremsing via skiftespaken og via skiftehendlene bak på rattet.

Skiftespaken: Ved å skifte fra D til B posisjon økes regenerativ bremsestyrke og gir tilgang til to innstillinger for styrke.

Skiftehendler på rattet: Regenerativ bremsestyrke kan justeres i seks trinn. Dette oppleves omtrent som giring.

OBS: Regenerativ bremsing kan ikke brukes når Adaptiv Cruise Control (ACC) er aktivert.

Hvordan det virker: Slippes gasspedalen, vil kinetisk energi som skapes av retardasjonen omdannes til elektrisk strøm som lader opp batteriene. Siden de elektriske motorene under regenerering virker som en motorbrems, vil sikkerheten øke når man kjører bratt nedover. Bruker man bremsepedalen, genereres enda mer energi.

Nyhet! Book time på nett

Se ledige dager og velg enkelt dagen som passer deg best.

Bestill time nå